Klient
Naším klientem je jedna z nejúspěšnějších sítí realitních kanceláři v České republice. Na trhu působí téměř 20 let a zavedla zde etický kodex a reklamační řád, které dnes tvoří standard trhu. Pravidelně se umísťuje mezi nejlepšími franšízanty roku. Její značka je zavedené lokálně i mezinárodně a je garancí kvality služeb.
             

 

Regionální manager prodeje

Přihlaste se rovnou

Shrnutí pracovní pozice
Regionální manager prodeje má na starosti provozní řízení ve svěřeném regionu v síti realitních kanceláří. Buduje silné vztahy se všemi členy franšízové sítě. Úzce spolupracuje s generálním ředitelem společnosti na zajištění plynulého chodu a podpory franšízantů. Vytváří skupinové projekty na podpory prodeje a marketingu. Řídí růst prodeje při zachování provozní efektivity a dodržování interních standardů skupiny.

Nadřízený:                           Přímý reporting Generálnímu řediteli
Podřízení:                             Zodpovědnost za vedení majitelů franšíz ve svěřeném regionu
Místo výkonu práce:           Region Čechy

Klíčové odpovědnosti:

 • Vytváření a implementace strategií pro zvýšení prodeje a příjmů pro všechna prodejní místa v přidělené oblasti.
 • Podpora franšízantů při najímání, školení nových zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že poskytují vynikající služby zákazníkům a dosahují prodejních cílů.
 • Zajištění provozní efektivity, včetně dohledu nad dodržováním firemních zásad a postupů.
 • Zajištění zákaznické spokojenosti prostřednictvím dodržování etických a reklamačních řádů a garance kvality služeb.
 • Vytváření a správa rozpočtů pro svěřenou oblast, předpovídání příjmů a výdajů a vývoj finančních plánů pro splnění cílů prodeje a příjmů.
 • Návrh a implementace marketingových a propagačních strategií pro zvýšení povědomí o značce a zvýšení prodeje v rámci přidělené oblasti.
 • Analýza dat o prodeji a reporting dalších klíčových ukazatelů výkonu za účelem identifikace trendů a oblastí pro zlepšení a poskytování pravidelných zpráv vrcholovému vedení.

Požadavky na potenciální uchazeče:

 • Minimálně SŠ s maturitou
 • Zkušenosti z obdobné pozice alespoň 5 let
 • Znalost oblasti realit výhodnou, nikoliv však podmínkou
 • Znalost fungování franšíz výhodou
 • Zkušenosti s vedením týmů
 • Schopnost plánovat a organizovat úkoly a projekty s ohledem na přidělený rozpočet a časové limity
 • Schopnost jasně a efektivně komunikovat s lidmi na všech úrovních.
 • Schopnost analyzovat trh a výsledky prodeje, rozumět konkurenčnímu prostředí a identifikovat příležitosti pro růst a zlepšení
 • Schopnost se přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám trhu a podnikat nezbytné kroky k zachování a rozvoji konkurenceschopnosti.
 • Komunikační znalost angličtiny

Váš kontakt v HILL International
Ivo Novotný
Leadership Advisor
+420 724 803 328
ivo.novotny@hill-interantional.com
 

Přihlaste se rovnou