ANALÝZA PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ / SALES FORCE CHECK

Jak mohu propojit prodejní tým s budoucími výzvami v prodeji a s potřebami klientů? Jak získám objektivní zpětnou vazbu na silné stránky a oblasti pro další rozvoj jednotlivých pracovníků a celého prodejního týmu? Kdo může podpořit v definici potenciálu a v rozvoji obchodního týmu? Jaké nástroje podpoří v budování silného prodejního týmu na základě analýzy prodejního stylu, mapování talentů a povyšování, rozhodnutí v rámci výběrových řízení? 

PROCES

Formování budoucnosti
 • Analyza firemní kultury, strategie a cílů 
 • Definice prodejní strategie 
 • Stanovení cílů 
 • Definice nutných základních kompetencí 
Budování důvěry a odhodlání
 • Informování zaměstnanců ohledně smyslu, procesu a cíle 
 • Integrace do organizační a prodejní strategie 
 • Na vyžádání: úvodní interní schůzka 
Identifikace a analýza potenciálu
 • Využití HILL Competence Analysis® 
 • Realizace strukturovaných pohovorů 
 • Aplikace dodatečných možných metod na vyžádání (hraní rolí, případové studie, 360 stupňová zpětná vazba) 
Vypracování & dodání řešení
 • Příprava individuálních a/i skupinových hodnotících zpráv a srovnávacích zpráv  
 • Prezentace výsledků zadavateli 
 • Dobrovolné: zpětná vazba zaměstnancům 
 • Tvorba rozvojových plánů 

VAŠE VÝHODY

 • Rozeznáte a identifikujete vaše prodejní talenty a klíčové zaměstnance se zaměřením na budoucí potřeby vaší společnosti či prodejní orientaci 
 • Obdržíte jasné odpovědi na další rozvoj a umístění potenciálních zaměstnanců v obchodních pozicích 
 • Posílíte odhodlání a motivaci směrem k vaší obchodní strategii skrze aktivní zapojení vašich zaměstnanců 
 • Obdržíte konkrétní doporučení pro rozvoj vašeho prodejního týmu 
 • Identifikujete prodejní styl a prodejní potenciál stejně jako oblasti pro rozvoj vašich zaměstnanců v prodejním týmu 
 • Tím položíte základ pro udržitelný úspěch vaší společnosti