Development Centrum

Pravděpodobně se ptáte, jak můžete získat měřitelné údaje o kompetencích, potenciálu, silných stránkách a oblastech pro rozvoj vašich zaměstnanců - tak, abyste mohli rozvíjet vaše zaměstnance a vaše týmy ještě lépe a abyste mohli využít skryté poklady. Nebo jste se již pokoušeli definovat, které konkrétní talenty a kompetence jsou nejvíce důležité pro vysoce výkonné spolupracovníky? Chcete potvrdit vaše rozhodnutí v rámci náborového procesu? 

V HILL International vás podpoříme vhodnými, profesionálními nástroji a metodami. 

NÁŠ PROCES

Příprava assessmentu
 • Vyjasnění cílů assessmentu: talent management, externí nábor, interní výběrové řízení?
 • Rozhodnutí o klíčových sledovaných kompetencích, dovednostech
 • Volba metodiky a formátu development centra, rozhodnutí zda invidivuální či skupinové
Vybudování důvěry a závazku
 • Informování zaměstnanců zahrnutých do assessmentu o významu, procesu a cílech 
 • Úvodní setkání - především pro interní assessmenty 
Přehled a analýzy potenciálu
 • užití HILL Competence Analysis®/ HILL kompetenční analýzy®
 • realizace strukturovaných do hloubky jdoucích pohovorů 
 • skupinové hry & diskuse, prezentace, individuální hry  
 • hraní rolí, případové studie, 360stupňová zpětná vazba atd. (na vyžádání)
Rozpracování & tvorba řešení
 • Příprava individuální nebo skupinové výsledné zprávy 
 • Prezentace výsledků klientovi 
 • Zpětná vazba hodnoceným (na vyžádání) 
 • Příprava individuálního/skupinového rozvojového plánu 

VAŠE VÝHODY

 • Jasné odpovědi ohledně klíčových kompetencí, potenciál pro rozvoj a stanovení směrů pro další rozvoj pro zaměstnance a týmy, především s ohledem na soft skills (měkké dovednosti) a to díky efetivní, objektivní a standardizované metodě. 
 • Konkrétní doporučení pro rozvoj zaměstnanců a efektivních týmů 
 • Rozvoj a posílení vašich klíčových zaměstnanců se zaměřením na budoucí výzvy 
 • Impuls pro rozvoj & růst podporující organizační kulturu