Σφραγίδα

HILL International Hellas & Cyprus

HILL International Greece & Cyprus

HILL International Partner: Σταματία Γεράση
Ελ. Βενιζέλου 22,54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30-6907830029
Email: stamatia.gerasi@hill-international.com
ΑΦΜ: 055022702

HILL Management Partner: Πέτρος Κεχαγιάς
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 69, 54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30-2314021700
Email: petros.kechayas@hill-international.com
ΔΟΥ: Στ' Θεσσαλονίκης

τόπος δικαιοδοσίας: Θεσσαλονίκη