Σφραγίδα

HILL International Hellas & Cyprus

HILL International Hellas & Cyprus

HILL International Partner: Σταματία Γεράση
Βάκχου 1,54629, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30-6907830029
Email: stamatia.gerasi@hill-international.com
ΔΟΥ: Α' Θεσσαλονίκης

HILL Management Partner: Πέτρος Κεχαγιάς
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 69, 54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30-2314021700
Email: petros.kechayas@hill-international.com
ΔΟΥ: Στ' Θεσσαλονίκης

τόπος δικαιοδοσίας: Θεσσαλονίκη