Αναζήτηση Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών (Executive Search)

Τα πιο συναρπαστικά υποψήφια στελέχη: Συχνά δεν είναι αυτά που αναζητούν μια νέα πρόκληση με δική τους πρωτοβουλία. Συχνά είναι αυτοί που βρίσκονται απασχολημένοι. Πώς θα αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και πώς θα ανακαλύψετε ποιοί κάνουν εξαιρετική δουλειά σε έναν τομέα; Και πώς θα έρθετε σε επικοινωνία με τους περισσότερο υποσχόμενους:Και το σημαντικότερο: πώς θα ανακαλύψετε τα κίνητρα τέτοιων στελεχών, το επίπεδο αμοιβών και τί χρειάζεστε για  να είσαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε περιοχή; Εμείς στη HILL International γνωρίζουμε. Και θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε στην εξαιρετικά απαιτητική αποστολή της αναζήτησης εξεχόντων στελεχών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προφίλ απαιτήσεων
 • Αναλυτική συμβουλευτική υποστήριξη για να καθορίσουμε μαζί το κατάλληλο για εσάς προφίλ και την στρατηγική αναζήτησης
Αναζήτηση
 • Ενεργητική αναζήτηση: Bάση δεδομένων, επαγγελματικά forums, μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης
 • Απευθείας προσέγγιση: από τους εξιδικευμένους επαγγελματίες μας σε καθορισμένους στόχους
Προεπιλογή & έλεγχος καταλληλότητας
 • Αρχικές συνεντεύξεις συμβατότητας ενδιαφέροντος
 • Αναλυτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις και επιπλέον
 • HILL Competence Analysis©
 • Πρόσθετες ασκήσεις και διαδικασίες αξιολόγησης ( όπου απαιτείται)
 • Έκθεση πλήρους περιγραφής του προφίλ υποψηφίου με την αξιολόγηση καταλληλότητας για τη θέση ( πλεονεκτήματα αλλά και ρίσκα)
 • Επαγγελματικό ψυχολογικό προφίλ ( κατά παραγγελία)
 • Συγκέντρωση συστάσεων ( κατά παραγγελία)
Παρουσίαση
 • Συντονισμός επικοινωνίας σας
 • Συνδυαστική εκτίμηση, ώς συνεργάτες επιτυχίας
Λήψη απόφασης & επικοινωνία
 • Υποστήριξη έως την ολοκλήρωση

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

 • Πρόσβαση σε επαγγελματίες που δεν αναζητούν ενεργά νέες προκλήσεις
 • Εντοπισμός της βέλτιστης συμβατότητας στελεχών με τις ανάγκες σας
 • άμεση επικοινωνία με τον κατάλληλο τρόπο, με διακριτικότητα και σεβασμό
 • Βέλτιστη καταλληλότητα και συμβατότητα με τις απαιτήσεις: σε επίπεδο επαγγελματικό, προσωπικό και ανάλογο με το επίπεδο των αξιών και της κουλτούρας σας.