Κέντρο Αξιολόγησης και Ακρόασης

Μπορεί να αναρωτιέται για το πως μπορείτε να αποκτήσετε μετρήσιμη γνώση αναφορικά με τις ικανότητες, το δυναμικό, τις δυνάμεις και τις περιοχές προς ανάπτυξη των εργαζομένων σας - να αναπτύξετε τους ανθρώπους και την ομάδα σας ακόμη περισσότερο και να αποκαλύψετε κρυμμένους θησαυρούς. Μήπως έχετε προσπαθήσει για μεγάλο διάστημα να ανακαλύψετε πιο ταλέντο, ανάμεσα σε πολλούς άλλους high performers ταιριάζει περισσότερο σε μία θέση; Θα θέλατε να τεκμηριώσετε την απόφασή σας από τις δικές σας ενέργειες στρατολόγησης;


Στην HILL International θα σας καθοδηγήσουμε μεθοδικά στις απαντήσεις.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Από κοινού σχεδιασμός των διαδικασιών
 • Αποσαφήνιση των στόχων του κέντρου αξιολόγησης ή της ακρόασης: εσωτερικό ή αναπτυξιακό; Αξιολόγηση και εξωτερικών υποψηφίων; Συνθήκες του στρατηγικού πλαισίου;
 • Προσδιορισμός της δομής: ατομική ή ομαδική αξιολόγηση, ακρόαση
 • Εντοπισμός και προσδιορισμός των ουσιαστικών Ικανοτήτων - στόχων
Δημιουργώντας εμπιστοσύνη και αφοσίωση
 • Ενημέρωση των εργαζομένων που εμπλέκονται σχετικά με τον σκοπό, τη διαδικασία [και] τον στόχο
 • Εναρκτήρια ενέργεια – ειδικά για εσωτερικά γεγονότα
Έρευνα και ανάλυση δυνατοτήτων
 • Χρήση του HILL Competence Analysis®
 • Εφαρμογή ημι/δομημένων λεπτομερών συνεντεύξεων
 • Ομαδικές ασκήσεις [και] συζητήσεις, ατομικές ασκήσεις
 • Παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης, αξιολόγηση 360 μοιρών, κ.ά. (κατόπιν αίτησης)
Εφαρμογή και ανάπτυξη λύσεων
 • Προετοιμασία των ομαδικών ή ατομικών αναφορών
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ομάδα λήψης αποφάσεων
 • Ανατροφοδότηση στους εργαζομένους (κατόπιν αίτησης)
 • Εφαρμογή των αναπτυξιακών πλάνων

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

 • Ξεκάθαρες απαντήσεις αναφορικά με τις ικανότητες στόχους, δυνατότητες και περιοχές προς ανάπτυξη των (δυνητικών) εργαζομένων και ομάδων, ειδικά σε ότι αφορά τις ήπιες δεξιότητες – με τη βοήθεια ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού και σταθμισμένου εργαλείου.
 • Συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των εργαζομένων και αποδοτικών και παραγωγικών ομάδων
 • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δυνατών παιχτών με εστίαση στις μελλοντικές προκλήσεις του Οργανισμού
 • Προώθηση της εκτίμησης και της ανάπτυξής σας [και] επιχειρηματική κουλτούρα με εστίαση στις προαγωγές