Ανάπτυξη HR

Ποιός δε θέλει να δει την εταιρία του στην κορυφή της κατάταξης των πιο ελκυστικών brands εργοδοτών; Το να βρεθείς εκεί είναι το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναβαθμίστε και πηγαίνετε τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σας στο επόμενο επίπεδο με τη HILL International. Χρησιμοποιείστε τη τεχνογνωσία και την εμπειρία μας για να μετατρέψετε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σας από ένα κέντρο υπηρεσιών σε μία μηχανή επανευθυγράμμισης με τους στόχους, τη στρατηγική και την επιχειρηματική σας ανάπτυξη.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ

HR Στρατηγική
 • Ανάπτυξη, αποσαφήνιση και εφαρμογή μίας νέας και αποτελεσματικής HR στρατηγικής
 • βασισμένη στη στρατηγική του Οργανισμού
 • σε συνάρτηση με την επιχειρηματική ανάπτυξη, τους πελάτες και την αγορά σας
Οι διαδικασίες HR
 • Βελτιστοποίηση των υπαρχόντων και εισαγωγή στα νέα προγράμματα και διαδικασίες
 • λαμβάνοντας υπόψιν την επιλογή προσωπικού, τα ταλέντα, τις ικανότητες, τη μισθό, τις παροχές, τη γνώση και τη διαχείριση της διαφορετικότητας
Ανάπτυξη στελεχών
 • Εξατομικευμένες λύσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη της μεσαίας και ανώτερης διοίκησης ή των στελεχών με υψηλές δυνατότητες [και] των ταλέντων
Ατομικό coaching
 • Αυξημένη αποδοτικότητα και απόδοση και εστίαση στις ουσιαστικές εργασίες μέσω
 • του διαμοιρασμένου αναστοχασμού πάνω στην καθημερινή διοίκηση, την επίλυση συγκρούσεων και την ανάπτυξη νέων οπτικών και εναλλακτικών δράσεις
 • για τους managers, τους experts και τις ομάδες
Branding εργοδότη
 • Ατομικές στρατηγικές για επιτυχημένη τοποθέτηση του brand εργοδότη
 • με ξεκάθαρη επικοινωνία για τις καλύτερες πτυχές της επιχείρησης
 • καθώς δημιουργούνται και διαμορφώνονται
 • για να ελκύουν ταλέντα και να διατηρούν το υπάρχον προσωπικό

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

 • Αυξήστε την ελκυστικότητά σας ως εργοδότης
 • Ενισχύστε την ανάπτυξη του Οργανισμού
 • Βελτιώστε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα μέσω προσαρμοσμένων νέων διαδικασιών και προγραμμάτων HR