Σχεδιασμός διαδοχής

Τι κάνετε όταν πλησιάζει μία αποχώρηση από τη διοικητική σας ομάδα; Μην παραμένετε αδρανείς μέχρι να εξαναγκαστείτε να λάβετε δράση. Μην καθυστερείτε τον σχεδιασμό για την ορθή διαδοχή. Προσδιορίστε προληπτικά τις θέσεις κλειδιά στον Οργανισμό σας και διασφαλίστε την απρόσκοπτη διαδοχή μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού. Στην HILL International, έχουμε χρόνια εμπειρίας από διαφορετικούς κλάδους, τα σωστά εργαλεία και τις απαραίτητες μεθόδους για να το κάνουμε.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάλυση της παρούσας κατάστασης
  • Που βρίσκονται οι κρίσιμες θέσεις κλειδιά;
  • Ποια εργαλεία σχεδιασμού για το προσωπικό έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για να γίνει συντονισμός της ομάδας;
Ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων
  • Δομημένος σχεδιασμός διαδοχής με εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας
  • Εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών διαδικασιών για διαφορετικές απαιτήσεις και τομείς

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

  • Διαφάνεια στις θέσεις με έλλειψη υποψηφίων και στα επερχόμενα τμήματα
  • Χρονική ευελιξία για διαδοχές υψηλής ποιότητας
  • Μειωμένο ρίσκο λανθασμένων τοποθετήσεων