HILL Скопје за нашиот клиент:

Teknoxgroup Скопје, успешна и реномирана глобална компанија од областа на градежната и машинската индустрија, овластен дилер на Caterpillar и Hartl во регионот и пошироко бараме способен и посветен професионалец за позицијата

Координатор на сервисно одделение - Скопје

За нашиот клиент, Teknoxgroup Скопје, успешна и реномирана глобална компанија од областа на градежната и машинската индустрија

Apply now

Одговорности:

 • Прием на нарачки од клиенти за сервисна интервенција.
 • Комуникација со клиентите и дефинирање на нивните проблеми и потреби.
 • Подготовка на дневни распореди за сервисерите , месечни извештаи и анализа на сервисната дејност.
 • Грижа за ефикасен и успешен сервис.
 • Менторство на подредените и грижа за унапредување на знаењето на сервисерите.
 • Работни задачи поврзани со заштита и безбедност при работа.

Квалификации:

 • ССС – техничка или друга соодветна насока
 • Минимум 3 години искуство на иста или слична позиција
 • Високо ниво на техничко знаење и основно ниво на деловно знаење
 • Одлично познавање на англиски јазик и MS Office
 • Организирана и комуникативна личност, способна за работа со екстерни и интерни корисници, како и делегирање и координирање на работата во одделението

Нашиот клиент Ви нуди перспективна улога со можност целосно да ги изразите и надополните Вашите професионални способност во меѓународна средина.

Доколку верувате дека сте вистинската личност за горенаведената позиција, Ве молиме испратете го Вашето CV на англиски, со назнака на позицијата на нашата email адреса, со целосна доверливост.

 

HILL International, ул. Анастас Митрев, бр. 26/4, Скопје

тел: +389 2 3296 481

e-mail: apply.macedonia@hill-international.com

https://www.hill-international.com/en-MK/

Apply now