Хилл Скопје за својот клиент, повеќенаменски комплекс и реномиран регионален лидер, истакнат во својата област за широка потрошувачка. Проект со постојан активен раст во полето на недвижности. Со таа цел за да обезбедиме понатамошен развој, бараме комуникативна, амбициозна и креативна личност.

Маркетинг менаџер

За нашиот клиент, повеќенаменски комплекс и реномиран регионален лидер, истакнат во својата област за широка потрошувачка

Apply now

Опис на работното место:

 • Управува со целокупниот маркетинг, како и активностите во рамките на одделот за маркетинг;
 • Развива маркетинг стратегија, го надгледува и креира буџетот за маркетинг на друштвото;
 • Развива организациска и оперативна структура за маркетинг одделот;
 • Планира и спроведува промотивни кампањи;
 • Следење и известување за ефективноста на маркетинг комуникациите;
 • Анализа на потенцијалните стратешки односи со партнерите за маркетинг друштвото;
 • Изготвува внатрешни политики процедури и оперативни документи за одделот Маркетинг.

Потребни стручни работни компетенции/способности и вештини:

 • Висока стручна подготовка од областа на општествените науки;
 • Минимум 5 години работно искуство на иста или слична работа позиција;
 • Одлично познавање Microsoft Office пакет;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Изразени аналитички способности;
 • Силни организациски и интерперсонални вештини.
 • Развиени комуникациски вештини, способност за ефективно решавање проблеми и донесување одлуки.

Нашиот клиент Ви нуди перспективна улога со можност целосно да ги изразите и надополните Вашите професионални способност во реномирана компанија.

Доколку верувате дека сте вистинската личност за горенаведената позиција, Ве молиме испратете го Вашето CV, со назнака на позицијата на нашата email адреса, со целосна доверливост.

Хилл Скопје, ул. Анастас Митрев, бр. 26/4, Скопје

тел: +389 2 3296 481

e-mail: apply.macedonia@hill-international.com

https://www.hill-international.com/en-MK/

Apply now