Naš klijent je ugledna internacionalna osiguravajuća kuća, sa uspešnim dugoročnim poslovanjem u Srbiji. Kako bismo podržali njihov dalji rast na lokalnom tržištu, tražimo motivisanog i ciljem usmerenog profesionalca za poziciju

Saradnik za razvoj proizvoda i procenu rizika za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Za našeg klijenta, uglednu internacionalnu osiguravajuću kuću.

Apply now

Odgovornosti:

 • Aktivno učestvovanje u razvoju proizvoda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
 • Davanje predloga o izmenama uslova i tarifa premija osiguranja nadređenima
 • Redovno izveštavanje o tačnosti podataka u vezi sa primenom novih i izmenjenih ili dopunjenih proizvoda osiguranja kroz informacioni sistem
 • Odgovornost za tačnost i ažurnost svih obrazaca i blagovremeno obaveštavanje prodajne mreže o bilo kakvim izmenama i dopunama ili novim proizvodima osiguranja
 • Izrada proračuna i ponuda za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Komunikacija sa klijentima u procesu izrade obračuna za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Administracija podataka o osiguranicima, ugovaračima i pružaocima usluga
 • Komunikacija sa asistenstkim kućama i pružaocima zdravstvenih usluga na operativnom nivou u vezi pokrića
 • Kontrola usaglašenosti ponuda sa uslovima, tarifama i uputstvima, kao i drugim internim aktima
 • Priprema materijale za obuku prodajne mreže i drugih zaposlenih, kao i za promocije i prezentacije proizvoda osiguranja

Zahtevi:

 • Viša ili Visoka stručna sprema ekonomskog, pravnog, tehničkog, organizacionog, medicinskog ili drugog usmerenja
 • Godinu dana radnog iskustva na sličnoj poziciji
 • Upućenost u trendove i proizvode u industriji osiguranja
 • Odlične organizacione i analitičke sposobnosti
 • Poželjno znanje engleskog jezika
 • Rad u programskom paketu MS Office

Naš klijent vam nudi mogućnost da postanete deo uspešne kompanije, kao i da dalje razvijate svoje profesionalne sposobnosti.

Ukoliko verujete da ste prava osoba za ovu izazovnu poziciju, molimo Vas da svoju prijavu sa biografijom pošaljete na našu e-mail adresu, uz zagarantovanu diskreciju.

HILL International, Beograd, Ruzveltova 45, tel: +381 11 3294 500

E-mail: apply.serbia@hill-international.com

Apply now