Naš klijent je proizvodna kompanija koja je dio velike internacionalne grupacije. Zbog povećanog obujma posla šire svoj postojeći tim i traže osobu za radno mjesto:

Specijalist za sigurnost na radu (m/ž)

Tražimo proaktivnu i asertivnu osobu s vrlo dobrim poznavanjem propisa iz područja sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara koja će imati važnu ulogu u daljnjem podizanju kulture sigurnosti na radu unutar kompanije.

Prijavite se

Ključni zadaci:

 • Praćenje zakonskih propisa vezanih uz zaštitu na radu i zaštitu od požara, vođenje propisane dokumentacije i osiguravanje usklađenosti kompanije sa zakonskim propisima
 • Implementacija internih standarda grupacije, vođenje pripadajuće dokumentacije i redovito izvještavanje
 • Organiziranje pregleda radne okoline, strojeva i uređaja te provođenje unutarnjih nadzora nad primjenom pravila zaštite i sigurnosti na radu
 • Savjetovanje menadžmenta vezano uz otklanjanje nedostataka i mogućnosti poboljšanja
 • Kontinuirano unapređenje mjera provedbe zaštite na radu i zaštite od požara
 • Organiziranje zdravstvenih pregleda zaposlenika te prikupljanje i analiziranje podataka vezano uz nezgode i ozljede na radu te profesionalne bolesti
 • Kontinuirano unapređenje osposobljenosti svih zaposlenika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara provođenjem internih i eksternih edukacija
 • Suradnja s nadležnim državnim institucijama i vanjskim partnerima u području zaštite na radu
 • Izrada internih pravilnika, procedura i smjernica vezanih uz područje sigurnosti na radu

Uvjeti:

 • Završen fakultet tehničkog usmjerenja
 • Položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu
 • 3+ godine iskustva na sličnim poslovima u proizvodnoj kompaniji
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Napredna razina znanja u MS Office alatima

Ključne kompetencije:

 • Organizacijske vještine i strukturiranost u radu
 • Komunikacijske vještine i sklonost timskom radu
 • Fleksibilnost i otvorenost prema promjenama

Odgovornoj i motiviranoj osobi sa sposobnošću brzog učenja i spremnoj na daljnje usavršavanje naš klijent nudi stabilno i dinamično radno okruženje te poticajna primanja. Ako ste se pronašli u opisu, pošaljite svoj životopis s punim povjerenjem.

Hill International - Zagreb d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju
Draškovićeva 40, 10 000 Zagreb, tel: 01/481 06 60


Prijavite se