Competence & Management Audit

Eksterne i interne organizacijske odluke, osobito u području ljudskih potencijala od trajne su važnosti i ne bi ih trebalo olako donositi. Da biste izbjegli krive odluke kod promoviranja zaposlenika koji možda nisu na odgovarajućoj profesionalnoj razini, važno je moći se osloniti na one zaposlenike koji nisu samo stručnjaci u određenom području, već  odgovaraju vašoj organizacijskoj kulturi i svojim osobinama ličnosti. Na temelju HILL Analize Potencijala i dubinskih intervjua procjenjujemo prikladnost kandidata, kako bismo olakšali vašu odluku.

POSTUPAK

Preliminarna rasprava i analiza trenutne situacije
 • Odredite ciljeve audit-a (u skladu s vašim strateškim razmatranjima)
 • Odredite neophodne kompetencije
Audit
 • Provođenje testiranja HILL Analizom Potencijala®
 • Detaljni, polustrukturirani intervjui
 • Alati poput igre uloga, studija slučaja, 360° procjene i sl.
Rezultat
 • Priprema izvještaja: pojedinačno ili grupno
 • Prezentacija rezultata donositeljima odluka
 • Formuliranje razvojnih planova
 • Povratne informacije zaposlenicima (na zahtjev)

PREDNOSTI

 • Izbjegavanje krivog pozicioniranja kandidata i s njima povezanih troškova
 • Identifikacija potencijala i sustava vrijednosti postojećih i budućih zaposlenika
 • Osiguravanje optimalnog preklapanja između kandidata i tvrtke
 • Čvrsta osnova za objektivne i kvalificirane odluke
 • Povećana produktivnost u tvrtki kroz optimalno pozicioniranje zaposlenika