Değerlendirme

Çalışanlarınızın yetkinlikleri, potansiyelleri, güçlü yönleri ve gelişim alanları hakkında ölçülebilir bilgiyi nasıl edinebileceğinizi kendinize soruyorsunuz - çalışanlarınızı ve ekibinizi daha da geliştirmek ve gizli hazineleri ortaya çıkarmak için. Yoksa yüksek performanslı bir havuzda hangi yeteneğin en uygun olduğunu bulmak için uzun süredir mi uğraşıyorsunuz? Kendi işe alım süreçlerinizin kararını doğrulamak ister misiniz?

Bu soruların yanıtları konusunda HILL International olarak size rehberlik edeceğiz.

SÜREÇ

Süreç tasarımı
 • Değerlendirme merkezinin hedeflerinin netleştirilmesi: İçeriden geliştirme? Dışarıdan aday geliştirme? Stratejik çerçeve?
 • Yapının tanımlanması: Bireysel ya da grup değerlendirmesi
 • Temel hedef yetkinliklerin tanımlanması
Güven ve bağlılık oluşturma
 • Sürece katılan çalışanların amaç, süreç ve hedef ile ilgili bilgilendirilmesi
 • Kick-off toplantısı
Görüşme ve potansiyellerin analizi
 • HILL Yetkinlik Analizi® kullanımı
 • Yapısal derinlemesine görüşmeler
 • Grup çalışmaları, tartışmalar, sunumlar ve bireysel çalışmalar
 • Rol yapma, vaka çalışması, 360 derece değerlendirme (talep üzerine)
İlerleme ve çözüm geliştirme
 • Bireysel veya grup raporu hazırlığı
 • Karar vericilere sonuçların sunulması
 • Çalışanlara geri bildirim (talep üzerine)
 • Gelişim planlarının geliştirilmesi

AVANTAJLARINIZ

 • Hedef/gerçek yetkinliklere ilişkin açık cevaplar ve potansiyel çalışanların veya ekibin gelişim alanları, özellikle sosyal beceriler ile ilgili - standart, objektif ve verimli bir ürün aracılığıyla...
 • Verimli ekipler ve çalışanların gelişimi için somut öneriler
 • Kurumunuzun gelecekteki zorluklarına odaklanarak ana oyuncuları geliştirme ve güçlendirme
 • Takdir, gelişim ve terfi odaklı kurumsal kültür