Yetkinlik ve Yönetim Denetimi

Dış ve iç personel kararları uzun dönemli öneme sahip olduklarından dikkatle verilmelidir. Yanlış yönlendirme ve bunun sonucu olarak da kötü yatırımları önlemek için yalnızca profesyonel olarak uygun görünen adaylar değil, kişilikleriyle kurum kültürüne de uygun adaylara yönlenmek gerekir. HILL Yetkinlik Analizi® ve opsiyonel olarak derinlemesine görüşmeler ile adayların uygunluğunu belirliyoruz.

SÜREÇ

Ön görüşmeler ve mevcut duurm analizi
 • Denetim amaçlarının belirlenmesi (Stratejilerle uyum)
 • Temel yetkinliklerin belirlenmesi
Denetim
 • HILL Yetkinlik Analizi® uygulanması
 • Detaylı, yarı yapılandırılmış kişisel görüşmeler
 • Rol yapma, vaka çalışması, 360 derece değerlendirme gibi araçlar
Sonuç
 • Rapor hazırlığı: bireysel ya da grup
 • Sonuçların karar vericilere sunumu
 • Gelişim planının yapılması
 • Çalışanlara geri bildirim (talep durumunda)

AVANTAJLARINIZ

 • Yanlış randevu ve bu bağlı maliyetlerin önlenmesi
 • Mevcut ve gelecekteki çalışanların potansiyellerinin ve değer sistemlerinin belirlenmesi
 • Aday ve şirket arasında optimum eşleşmenin sağlanması
 • Objektif ve kaliteli personel kararları için güçlü temeller
 • En iyi çalışan yerleştirmesiyle kurumdaki verimliliğin arttırılması