Imprint

HILL International S.R.O

CEO: David Petru

Pařížská 21, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel. +420 222 252 999
E-Mail office.czechia@hill-international.com

IČO: 48538671
DIČ: CZ48538671
Číslo účtu: 11993300/5500

Obchodní rejstřík: Praha