Kariérní poradenství

Čelíte profesní výzvě? Dostala se vaše kariéra do mrtvého bodu? Potřebujete překonat profesní krizi? Anebo se točíte v kruhu s otázkou týkající se vašeho dalšího profesního směřování a správné strategie nalezení nového uplatnění, neboť je čas pro změnu? My jsme mentorem, který vás bude bezpečně doprovázet v náročném terénu. 

NAŠE PORADENSKÉ SLUŽBY

Kariérní poradenství včetně HILL Competence Analysis® /HILL kompetenční analýzy®

Poznejte sami sebe nově pomocí byznys psychologie a HILL kompetenční analýzy®. Zjistěte s námi objektivně a podloženým způsobem, jak je formována vaše osobnost. Jaké jsou vaše skutečné možnosti a profesní zájmy. Například: jaký je váš manažerský styl řízení/ styl vedení lidí nebo co vám jde velmi dobře během prodejního rozhovoru a co můžet stále zlepšovat.

Navíc: jaký podáváte výkon a jakou udržíte koncentraci. Projdeme s vámi společně sledky v poradenském rozhovoru, ve kterém bude dostatek prostoru pro vaše osobní témata. 

Kariérní koučování

Naše kariérní koučování je osobní záležitost mezi vámi a námi. S citlivostí a se správnými otázkami během hloubkového rozhovoru vás přivedeme k novému pohledu na vaši stávající situaci a nadhledu k vašim běžným vzorcům jednání tak, abyste mohli změnit perspektivu a vidět situaci v novém světle. To otevírá nové možnosti pro jednání, které jste dříve nezvažoval/a. 

Mimo to je koučování skvělou technikou pro reflexi rozhodnutí, která jste již uvážili či učinili a pro plánování dalších konkrétních kroků směrem k cíli.  

Ať již jednorázové, či pravidelné, koučování má vždy dopad. 

Příprava na účast ve výběrovém řízení

Znáte to dobře: není druhá šance pro první dojem. Když se ucházíte o pracovní pozici, máte pouze několik sekund na učinění přesvědčivého prvního dojmu, nejprve svými dokumenty a poté svou osobou. Zapracujte s námi individuálně na tom, jak nejlépe připravit vaše dokumenty a prezentovat váš životopis v nejlepší možné variantě.

Poté vám pomůžeme připravit se na pracovní pohovor - vyzkoušením v rámci simulační hry při užití různých pohovorových metod a strategií. Kromě mnoha doporučení vám dáme zpětnou vazbu na specifické pracovní pozice, o které se budete ucházet. 

VAŠE VÝHODY

Kariérní poradenství včetně HILL kompetenční analýzy®

  • Správný krok ve vaší osobní kariérní cestě 
  • Silnější využití vašich osobních silných stránek 
  • Uvědomění si osobních hodnot & poteciálu 

 

Kariérní koučování

  • Jasnost a jistota v nejasné situaci 
  • Objevení nových řešení a perspektiv 
  • Reflexe v neutrálním a bezpečném prostředí 

 

Školení účasti ve výběrovém řízení

  • Odlišíte se v masivním počtu uchazečů 
  • Přesvědčující dojem