360° Zpětná vazba

Získejte komplexní pohled z více stran na Vaše zaměstnance, týmy nebo celou firmu. Nástroj s vysokou mírou flexibility umožňující využití vlastního kompetenčního modelu, generického kompetenčního modelu, ale třeba také vlastní sadu otázek, na které chcete získat odpovědi.

NÁŠ PROCES

Příprava zpětné vazby
 • Vyjasnění cílů zpětné vazby
 • Rozhodnutí o klíčových sledovaných kompetencích, dovednostech
 • Nastavení otázek (škály i otevřené otázky)
Informování
 • Informování účastníků o cílech a smyslu akce
 • Kick-off meeting
Vyhodnocení a zpětná vazba
 • Příprava individuálních a/nebo skupinových reportů
 • Zpětná vazba účastníkům hodnocení
 • Prezentace výsledků klientovi

VAŠE VÝHODY

 • Získáte jasné, objektivní změření klíčových dovedností (kompetencí) od všech klíčových stakeholderů hodnocených účastníků, případně celých týmů a oddělení
 • Hodnocení získají zpětnou vazbu a impuls pro další aktivní růst
 • Podpoříte svoji firemní kulturu a rozvoj pracovníků potřebným směrem
 • Online
 • Anonymní hodnocení
 • Tailor made
 • Profesionálně definované kompetence a škály
 • Otevřené otázky
 • Možnost jazykových mutací a globálního nasazení
 • Podpora profesionálních konzultantů
 • Jasné, strukturované výstupy
 • Profesionálně poskytnutá zpětná vazba