Assessment Centrum

Pravděpodobně se ptáte, jak můžete získat měřitelné údaje o kompetencích, potenciálu, silných stránkách a oblastech pro výběr nových zaměstnanců? - Kdo má nejlepší předpoklady pro novou roli? Potřebujete zjistit více o uchazečích v rámci výběrových řízení?

V HILL International vás podpoříme vhodnými, profesionálními nástroji a metodami.

NÁŠ PROCES

Příprava assessmentu
 • Vyjasnění cílů assessmentu: talent management, externí nábor, interní výběrové řízení?
 • Rozhodnutí o klíčových sledovaných kompetencích, dovednostech
 • Volba metodiky a formátu AC/DC, rozhodnutí zda invidivuální či skupinové
Informování
 • Informování účastníků o cílech a smyslu akce, programu
 • Kick-off meeting
Analýza potenciálu
 • Testování pomocí baterie HILL Competence Analysis®
 • Realizace hloubkových pohovorů
 • Skupinové a individuální úlohy, prezentace
 • Hraní rolí, případové studie, 360 stupňů zpětná vazba atd.
Vyhodnocení a návrh rozvojových plánů
 • Příprava individuálních a/nebo skupinových reportů
 • Prezentace výsledků klientovi
 • Zpětná vazba účastníkům hodnocení
 • Vypracování rozvojových plánů

VAŠE VÝHODY

 • Získáte jasné, objektivní změření klíčových dovedností (kompetencí) a potenciálu pro další růst hodnocených účastníků, případně celých týmů a oddělení
 • Získáte konkrétní doporučení pro další rozvoj hodnocených účastníků
 • Hodnocení získají zpětnou vazbu a impuls pro další aktivní růst
 • Podpoříte svoji firemní kulturu a rozvoj pracovníků potřebným směrem