Plánování nástupnictví

Co děláte, když Vám začnou odcházet členové top managementu? Na nic nečekejte a neodkládejte plánování správného nástupnictví. Proaktivně identifikujte klíčové pozice ve Vaší organizaci a zajistěte si bezproblémový chod firmy díky správnému plánování. V HILL International máme dlouholeté zkušenosti z různých odvětví a také správné nástroje a vhodné metody, jak toho dosáhnout.

NÁŠ PROCES

Analýza stávající situace
  • Kde jsou kritické klíčové pozice?
  • Které nástroje personálního plánování byly dosud použity k organizování týmu?
Návrh vhodných metod a nástrojů
  • Strukturované plánování nástupnictví s nástroji, které vyhovují vašim potřebám
  • Aplikace osvědčených postupů pro různé požadavky a odvětví

VAŠE VÝHODY

  • Transparentnost úzkých míst a nadcházejících odchodů zaměstnanců
  • Časová rezerva pro zajištění kvalitních nástupců
  • Minimalizované riziko chybného náboru