ADATVÉDELMI POLITIKA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ön személyes adatait elsősorban az álláspályázási folyamatban, weboldalunk használata során vagy egyéb HR szolgáltatásaink igénybevételekor kezeljük. Személyes adatait bizalmasan és felelősségteljesen kezeljük. A feldolgozás az általános EU-s adatvédelmi rendelet (GDPR) és ’az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról’ szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban történik.

A következő pontokban tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás módjáról, hatályáról és céljáról.

 

2. ADATKEZELŐ A GDPR SZERINT

Cégnév:                              HILL International Kft.

Cégjegyzékszám:           01-09-063467

Cím:                                      1027 Budapest, Szász Károly utca 2., Magyarország

e-mail:                                 office.budapest@hill-international.com

telefon:                                +36-1-201-2252, +36-20-201-2252

 

A 3.6. pontban meghatározott adatkezelésért, azaz a weboldalunkon használt cookie-kért felelős cég:

HILL International GmbH

FN 260531
Schwarzenbergplatz 7
1030 Bécs / Ausztria

e-mail: office@hill-international.com
telefon: +43 1 796 97 98

 

3. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

Annak érdekében, hogy megfeleljen a GDPR átláthatósági követelményének, és hogy a lehető legérthetőbb és legvilágosabb formában tájékoztathassuk Önt az Ön adatainak feldolgozásáról, ezt az adatvédelmi szabályzatot a vállalatunknál végzett adatfeldolgozási tevékenységek alapján tagoltuk. Az alábbi alpontokban minden tevékenységre vonatkozóan megtalálja az általunk feldolgozott adatokra (adatkategóriákra) vonatkozó releváns információkat, valamint a feldolgozás célját és jogalapját:

 

3.1      ÁLLÁSPÁLYÁZATOK KEZELÉSE

Fő tevékenységünk a professzionális toborzás, azaz a nyitott pozíciók közvetítése és betöltése ügyfeleink nevében. Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek az egyes pozíciókba a legmegfelelőbb jelöltet tudjuk bemutatni, ill. a lehető legjobb munkalehetőséget tudjuk Önnek felajánlani, feldolgozzuk a pozíciók betöltése szempontjából releváns adatokat, amelyeket Ön a jelentkezése részeként közöl velünk, vagy amelyeket harmadik féltől (pl. referenciaszemélyek) vagy nyilvános forrásokból (közösségi médiaplatformok, elsősorban LinkedIn) szerzünk be. Ugyanez értelemszerűen akkor is érvényes, ha Ön karrier-tanácsadási és coaching szolgáltatásainkat veszi igénybe.

 

3.1.1     A PÁLYÁZÓ ADATAI

Amennyiben a jelentkezési folyamat szempontjából releváns, a következő személyes adatokat kezeljük:

 • Törzsadatok: név, születési idő (életkor), születési hely, nem, tudományos fokozat(ek), családi állapot;
 • elérhetőségi adatok: cím, telefonszámok, e-mail címek;
 • fénykép;
 • állampolgárság, tartózkodási/munkavállalási engedély;
 • az iskolai végzettségére, munkahelyeire, egyéb képesítésére vagy készségeire, valamint (szakmai) alkalmasságára vonatkozó információk, beleértve a bizonyítványokat és az önéletrajzot;
 • információk az Ön érdeklődéséről és elvárásairól a jövőbeli foglalkoztatással és személyes fejlődésével kapcsolatban;
 • fizetés és/vagy fizetési igény és a kompenzációs csomaggal kapcsolatos egyéb elvárások;
 • belépési vagy rendelkezésre állási dátum;
 • HILL kompetenciaelemzés (HCA) adatai;
 • az Önre vonatkozó esetleges további információk, amelyeket Ön, az Ön referenciái vagy ügyfeleink adtak meg, amennyiben azok a pályázat szempontjából relevánsak lehetnek.

 

3.1.2    A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Az Ön jelentkezői adatait kizárólag a következő célokból dolgozzuk fel:

 • A pályázati eljárás lebonyolítása, különösen a munkaköri profilnak az Ön (szakmai) alkalmasságával, képzettségével és érdeklődésével való összehasonlítása érdekében;
 • karrier-tanácsadás és coaching;
 • kapcsolatfelvétel és levelezés lebonyolítása;
 • az ügyfeleinkkel szembeni jogok és kötelezettségek gyakorlása;
 • tárolás adatbázisunkban azzal a céllal, hogy a jövőben az Ön jelentkezési profilját nyitott és megfelelő álláslehetőségekhez rendelhessük (nyilvántartás vezetése).

 

3.1.3    AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Az Ön jelentkezői adatainak feldolgozásának jogalapjai a következők:

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): Jelentkezésének elküldésével Ön megbíz minket, hogy értékeljük jelentkezési profilját és hasonlítsuk össze az adott álláshirdetés állásprofiljával. Ebből a célból az Ön pályázói adatainak feldolgozása kötelező.
 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): A munkaerőközvetítési tevékenységünk során elsődleges érdekünk, hogy minden egyes nyitott pozíciót az ideális pályázóval tudjunk betölteni. Jogi igényeink érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, például az ügyfeleinkkel kötött megbízási szerződésekből adódó esetleges eljárások esetére, jogszabályértelmezésünk szerint jogosultak vagyunk az Ön pályázói adatait az adott pályázati eljárás időtartamán túl is megőrizni. Végül, az Ön pályázói adatainak tárolása a pályázati eljárás befejezése ellenére is szükséges ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni az ügyfeleinkkel szemben fennálló kötelezettségeinknek, különösen az igazolásra vagy utólagos teljesítésre vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek. Meggyőződésünk továbbá, hogy az Ön pályázói adatainak tárolása rendszereinkben az Ön szakmai fejlődése szempontjából is előnyös lehet, anélkül, hogy bármilyen hátránytól kellene tartania. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön adatait összevessük a jövőbeli álláshirdetések állásprofiljaival, és érdekes karrierlehetőségeket kínáljunk Önnek.

 

3.1.4    ADATMEGŐRZÉS ÉS TÖRLÉS

A pályázó adatait csak addig tároljuk, amíg az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Amennyiben Ön nem járul hozzá az adott pályázat lezárulását követő általános adattároláshoz, akkor az Ön adatait a jelentkezési folyamat befejezése után 3 hónappal töröljük vagy anonimizáljuk. Ezen túlmenően az Ön első kérésére azonnal töröljük vagy anonimizáljuk adatait, kivéve, ha ez ellentétes jogi kötelezettségekkel, például adó- és társasági jogi megőrzési kötelezettségekkel, vagy egyedi esetekben jogos érdekeinkkel - például jogi igények érvényesítésével, gyakorlásával vagy védelmével.

A 3 hónap múlva történő törlés nem foglalja magában a nyilvántartási célú tárolást, tehát ha kérte/hozzájárult az általános pályázói adatbázisban való tároláshoz, akkor az adatokat maximum 12 évig megőrizzük és figyelembe vesszük alkalmas álláslehetőségek esetén. Ilyen későbbi lehetőségek esetén először mindig Önnel egyeztetünk, újfenti hozzájárulása nélkül az anyagait nem továbbítjuk. Minden adatot törlünk akkor, ha a célszerűség okafogyottá válik, pl. ha a potenciális pályázó életkora alapján vélelmezhetően betöltötte a nyugdíjkorhatárt vagy tartósan külföldre települ vagy meghal stb.

 

3.2    KÖZVETLEN KERESÉS ÉS FEJVADÁSZAT

Annak érdekében, hogy megfeleljünk saját elvárásainknak, miszerint mindig a legmegfelelőbb pályázóval töltsük be az egyes álláslehetőségeket, olyan közösségi médiaplatformokat és szolgáltatásokat használunk információforrásként, mint a LinkedIn, a Xing vagy a profession.hu. Közvetlen megkeresés (fejvadászat, direkt megkeresés) útján felvesszük a kapcsolatot azokkal a jelöltekkel, akik a nyilvános közösségi médiaprofiljukban található információk alapján különösen alkalmasnak tűnnek egy megüresedett pozíció betöltésére. E folyamat során a nyilvános profiljukban megtalálható adatokat a saját adatbázisunkban is rögzítjük és tároljuk.

 

3.2.1    A JELÖLTEK ADATAI

Amennyiben a közvetlen megkeresés és a fejvadászat szempontjából releváns, a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • Törzsadatok: név
 • Kapcsolattartási adatok: telefonszám, e-mail cím;
 • fénykép (ha küldött a jelentkezéshez, de külön nem feltétel);
 • információk a végzettségről és szakmai múltról;
 • nyelvtudás;
 • link a közösségi média profilhoz; és
 • további információk, amelyeket Ön a közvetlen megkeresés során ad meg magáról, amennyiben ezek az információk relevánsak lehetnek az állás betöltése szempontjából.

 

3.2.2    A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Az Ön jelentkezői adatait kizárólag a következő célokból dolgozzuk fel:

 • A nyitott pozíciók betöltésére alkalmas jelöltek azonosítása;
 • kapcsolatfelvétel és levelezés lebonyolítása;
 • többszöri közvetlen megkeresés elkerülése;
 • az ügyfeleinkkel szembeni jogok és kötelezettségek gyakorlása.

 

3.2.3    AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Az Ön jelentkezői adatainak feldolgozásának jogalapjai a következők:

 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A munkaerőközvetítési tevékenységünk során elsődleges érdekünk, hogy minden egyes nyitott pozíciót az ideális pályázóval tudjunk betölteni. Jogi igényeink érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, például az ügyfeleinkkel kötött megbízási szerződésekből adódó esetleges eljárások esetére, jogértelmezésünk szerint jogosultak vagyunk az Ön pályázói adatait az adott pályázati eljárás időtartamán túl is megőrizni. Végül, az Ön pályázói adatainak tárolása a pályázati eljárás befejezése ellenére is szükséges ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni az ügyfeleinkkel szemben fennálló kötelezettségeinknek, különösen az igazolásra vagy utólagos teljesítésre vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek. Meggyőződésünk továbbá, hogy az Ön pályázói adatainak a mi rendszereinkben történő tárolása az Ön szakmai fejlődése szempontjából is előnyös lehet, anélkül, hogy bármilyen hátránytól kellene tartania. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön adatait összevessük a jövőbeli álláshirdetések állásprofiljaival, és érdekes karrierlehetőségeket kínáljunk Önnek.

 

3.2.4    ADATMEGŐRZÉS ÉS TÖRLÉS

A pályázó adatait csak addig tároljuk, amíg az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Amennyiben Ön nem járul hozzá az adott pályázat lezárulását követő általános adattároláshoz, akkor az Ön adatait a jelentkezési folyamat befejezése után három hónappal töröljük. Ezen túlmenően az Ön első kérésére azonnal töröljük a pályázó adatait, kivéve, ha ez ellentétes jogi kötelezettségekkel, például adó- és társasági jogi megőrzési kötelezettségekkel, vagy egyedi esetekben jogos érdekeinkkel - például jogi igények érvényesítésével, gyakorlásával vagy védelmével.

A három hónap múlva történő törlés nem foglalja magában a nyilvántartási célú tárolást, tehát ha kérte/hozzájárult az általános pályázói adatbázisban való tároláshoz, akkor az adatokat maximum 12 évig megőrizzük és figyelembe vesszük alkalmaz álláslehetőségek esetén. Ilyen későbbi lehetőségek esetén először mindig Önnel egyeztetünk, újfenti hozzájárulása nélkül az anyagait nem továbbítjuk. Minden adatot törlünk akkor, ha a célszerűség okafogyottá válik, pl. ha a potenciális pályázó életkora alapján vélelmezhetően betöltötte a nyugdíjkorhatárt vagy tartósan külföldre települ vagy meghal stb.

 

 

3.3    ÜGYFÉLKEZELÉS ÉS RENDELÉSFELDOLGOZÁS

Az Ön személyes adatainak feldolgozása kötelező az üzleti kapcsolat kezdeményezése, a tehetségkutatási folyamat során adott megbízás feldolgozása, a karrier-tanácsadás és coaching elvégzése vagy egyéb szolgáltatásaink igénybevétele érdekében. Ez attól függetlenül érvényes, hogy Ön a szolgáltatásainkat munkatársainktól vagy az online áruházunkon keresztül rendeli meg. Személyes adatait egy konkrét megrendelés időtartamán túl is tároljuk, például a jövőbeli együttműködés megkönnyítése, a jogi megőrzési kötelezettségeink teljesítése, valamint minőség- és ellenőrzési célokból.

 

3.3.1    ÜGYFÉLADATOK

Amennyiben az ügyfélkezelés és a rendelésfeldolgozás szempontjából releváns, a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • Törzsadatok: név, születési dátum (életkor), nem, tudományos cím(ek), cég adószáma;
 • elérhetőségi adatok: cím, telefonszám és e-mail cím (céges vagy magán);
 • a megrendeléssel kapcsolatos információk;
 • pozíció a jelenlegi munkáltatójánál;
 • banki adatok;
 • további információk, amelyeket Ön a megrendelés kezdeményezése és feldolgozása során ad meg, feltéve, hogy ezek az információk üzleti kapcsolatunk szempontjából relevánsak.

 

3.3.2    A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Az Ön ügyféladatait kizárólag a következő célokból kezeljük:

 • Megrendelések feldolgozása, ügyfélkezelés, szerződéses jogok és kötelezettségek gyakorlása;
 • kapcsolatfelvétel és levelezés kezelése;
 • tárolás az adatbázisunkban azzal a céllal, hogy az Ön ügyféladatai jövőbeli együttműködés esetén rendelkezésre álljanak (nyilvántartás vezetése).

 

3.3.3   AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Az ügyféladatok feldolgozásának jogalapjai a következők:

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): Az Ön megrendelésének feldolgozása és a célzott kommunikáció biztosítása érdekében az Ön ügyféladatainak feldolgozása kötelező.
 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): Örömmel mondhatjuk, hogy általában hosszú távú üzleti kapcsolatokat ápolunk ügyfeleinkkel. Ezért vesszük magunknak a bátorságot, hogy az Ön ügyféladatait egy adott megrendelésen túl is megőrizzük, hogy egy újabb megrendelés esetén gyorsan és hatékonyan tudjunk eljárni az Ön érdekében. A minőségbiztosítás és a jogviták esetén felmerülő bizonyítási nehézségek elkerülése is szintén jogos érdekünk.
 • Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont): Számviteli megőrzési kötelezettségeink teljesítése érdekében kötelesek vagyunk bizonyos ügyféladatokat tárolni, különösen a számviteli és pénzügyi teljesítési információkat a NAV előírásai szerint 7 évig.

 

3.3.4   ADATMEGŐRZÉS ÉS TÖRLÉS

Az Ön ügyféladatait csak addig tároljuk, amíg az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Minőségbiztosítási célokból és a szolgáltatásnyújtásunkkal kapcsolatos bizonyítási nehézségek elkerülése érdekében az Ön ügyféladatait az adott megrendelés teljesítését követő egy év elteltével töröljük. Ez alól kivétel, ha Ön kérte, – jellemzően karriertanácsadás szolgáltatás esetén - hogy az álláskereső adatbázisban is tároljuk anyagát, ez esetben a 3.2.4 pont szerint járunk el.

Végezetül, a törvény előírja számviteli és kereskedelmi tranzakciókkal kapcsolatos dokumentumok és nyilvántartások (pl. számlák, nyugták stb.) 7 évig történő megőrzését. Ezen túlmenően az Ön első kérésére azonnal töröljük az ügyféladatait, kivéve, ha ez ellentétes a jogi kötelezettségekkel, például az adó- és társasági jogi megőrzési kötelezettségekkel, vagy egyedi esetekben a jogos érdekeinkkel - például jogi igények érvényesítésével, gyakorlásával vagy védelmével.

 

3.4    HILL KOMPETENCIAELEMZÉS (HCA) ÉS EGYÉB PSZICHOLÓGIA TESZTEK (TOVÁBBIAKBAN: PSZICHOLÓGIA TESZTEK) ÉS 360 FOKOS ÉRTÉKELÉS

Ha Ön megbíz minket egy pszichológiai teszt elvégzésével - például pályázóként egy pályázati eljárás során vagy karrier-tanácsadás vagy coaching keretében -, akkor ehhez az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges. A pszichológiai tesztek szabványosított, tudományosan megalapozott pszichológiai elemzési eljárások, amely az Ön személyiségét, készségeit és érdeklődését térképezi fel annak érdekében, hogy jobban illeszkedjen egy adott munkaköri profilhoz, vagy hogy az Önre szabott állást megtalálja. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a HCA tesztben nincsenek önmagukban pozitív vagy negatív jellemzők. Az Ön tulajdonságait csak az adott munkaköri profillal való összevetés alapján értékeljük.

 

3.4.1.2       PSZICHOLÓGIAI TESZT ADATOK

Amennyiben a pszichológiai teszt teljesítése szempontjából releváns, a következő személyes adatokat kezeljük:

 • Törzsadatok: név, születési dátum (életkor), születési hely, nem, tudományos cím(ek);
 • kapcsolattartási adatok: cím;
 • iskolai végzettség, vezetői tapasztalat és értékesítési tapasztalat (években); és
 • információk az Ön személyiségéről, tulajdonságairól, képességeiről és érdeklődési köréről, elsősorban az Ön (jövőbeli) szakmai környezetére vonatkozóan.
 • a pszichológia tesztek egyedi azonosítóval rendelkeznek, amelyek az adatbázisunkban közvetlenül nem kapcsolhatóak össze a személy egyéb adataival. Emiatt lehetőség van arra, hogy a megbízóinkkal adatkezelői vagy adatfeldolgozói megállapodás nélkül is együtt dolgozhassunk (anonim kiküldés, anonim kitöltés, anonim értékelés)

 

3.4.1.2       360 FOKOS ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

A 360 fokos értékeléshez a következő adatokat kezeljük

 • Törzsadatok: név, és az értékelést személyhez való viszony
 • kapcsolattartási adatok: e-mail cím;
 • az értékelt személy esetén a számszerű válaszokat (azaz magát az értékelést) is megőrizzük

 

 

3.4.2    AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Ön pszichológiai teszt adatait kizárólag az alábbi célokból dolgozzuk fel:

 • kapcsolatfelvétel és levelezés lebonyolítása;
 • a tesztelés lefolytatása; és
 • ha a pszichológiai teszt kitöltése egy pályázati eljárás részeként történik, az elemzés eredményeinek a vonatkozó munkaköri profillal való összehasonlítása annak érdekében, hogy a nyitott pozíciót a legmegfelelőbb pályázóval töltsék be.

 

3.4.3   AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

A pszichológiai teszt keretében végzett adatfeldolgozás a GDPR 4. cikkének (4) bekezdése értelmében "profilalkotásnak" minősül, azonban nem minősül a GDPR 22. cikke szerinti "automatizált egyedi döntéshozatal" alkalmazásának. Ha a pszichológiai teszt kitöltése egy pályázati folyamat részeként történik, kérjük, vegye figyelembe, hogy Önt nem fogják kizárólag az Ön elemzési eredményén alapuló döntésnek alávetni ebben a folyamatban. Inkább az emberi ráhatás jegyében és számos egyéb tényezőt figyelembe véve a potenciális munkáltató minden egyes esetben személyesen dönt arról, hogy Ön mennyiben alkalmas a nyitott pozícióra, és a pályázati folyamatot Önnel együtt folytatja. Az adatkezelés jogalapjai a következők:

 • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): A pszichológiai tesztben való részvétellel Ön felhatalmaz minket arra, hogy a fent említett célokból értékeljük és feldolgozzuk az Ön adatait. A megfelelő adatfeldolgozás nélkül nem lehetséges a pszichológiai teszt teljesítése.
 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): A tehetségek keresése során elsődleges érdekünk, hogy minden egyes nyitott pozíciót az ideális pályázóval tudjunk betölteni. Meggyőződésünk, hogy Ön, mint pályázó is jelentős hasznot húz a pszichológiai tesztelésből a jelentkezési folyamat során, mert segít megtalálni az Önnek legmegfelelőbb állást. Végezetül érdekünk a pszichológiai tesztjeink folyamatos javítása és továbbfejlesztése, ezért az Ön pszichológiai teszt eredményeit anonimizált formában - azaz az Ön személyazonosságától elválasztva - tároljuk rendszereinkben.

 

3.4.4   ADATMEGŐRZÉS ÉS TÖRLÉS

Az Ön pszichológiai teszt adatait csak addig tároljuk, amíg az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Az Ön pszichológiai teszt adatainak tárolása a jelentkezési folyamat vagy a karrier-tanácsadás keretében a 3.1.4. pontnak megfelelően történik.

 

4. SÜTIK (Cookie-k) ÉS HELYI TÁROLÁS

Weboldalunk – mint szinte minden más weboldal is - cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k elhelyezése segít weboldalunknak abban, hogy a következő látogatáskor felismerje az Önt. A cookie-k használata segít nekünk abban, hogy biztosítsuk weboldalunk működőképességét és javítsuk az Ön felhasználói élményét. Ezen túlmenően cookie-k használunk a weboldalunkhoz való hozzáférés nyomon követésére, az Ön használati viselkedésének elemzésére, az Önre szabott tartalom megjelenítésére, személyre szabott reklámok megjelenítésére és a közösségi hálózatokra mutató linkek biztosítására.

A cookie-k olyan kis adatcsomagok, amelyek az Ön böngészője és webszerverünk között cserélődnek, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat. Nem okoznak semmilyen kárt, és kizárólag a weboldal látogatóinak felismerésére szolgálnak. A cookie-k csak az Ön böngészője által megadott információkat tárolhatják, pl. olyan információkat, amelyeket Ön adott meg a böngészőjébe, vagy amelyek a weboldalon elérhetők. A cookie-k nem képesek kódot végrehajtani, és nem használhatók az Ön eszközeihez való hozzáférésre.

Amikor legközelebb ugyanazzal az eszközzel belép a weboldalunkra, a cookie-kban tárolt információk visszaküldhetők hozzánk ("első féltől származó cookie") vagy egy harmadik fél webes alkalmazásához, amelyhez a cookie tartozik ("harmadik féltől származó cookie ").  A tárolt és visszaküldött információk lehetővé teszik az egyes webes alkalmazások számára, hogy felismerjék, hogy Ön már belépett a weboldalra és meglátogatta azt az Ön eszközén lévő böngészővel.

A cookie-beállítások felkeresésével áttekintést talál a weboldalunkon használt összes cookie-ról. Hozzájárulást adhat és részletes információkat tekinthet meg az egyes cookie-król (pl. a célról és a megőrzési időszakról). Ezenkívül a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.

Weboldalunkon – mint szinte minden más weboldal is - úgynevezett helyi tárolási funkciókat (más néven "helyi adatok") is használunk. Ez azt jelenti, hogy az adatok helyileg tárolódnak a böngésző gyorsítótárában, amely a böngésző bezárása után is fennmarad és olvasható - mindaddig, amíg nem törli a gyorsítótárat, vagy az adatok a munkamenet-tároláson belül tárolódnak. Ha nem kívánja, hogy a bővítmények vagy eszközök helyi tárolási funkciókat használjanak, akkor ezt az adott böngésző beállításaiban szabályozhatja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez funkcionális korlátozásokat is eredményezhet.

 

4.1.1     COOKIE ADATOK

Az Ön által választott beállításoktól függően a következő cookie-kat dolgozzuk fel a weboldalunkon tett látogatása során:

 • IP-cím;
 • az Ön látogatásainak dátuma, időpontja és gyakorisága;
 • az Ön böngészőjének technikai beállításai, és
 • egyéb információk az Ön használati szokásairól.

 

4.1.2    A FELDOLGOZÁS CÉLJA

Az Ön által választott beállításoktól függően az Ön cookie-adatai csak a következő célokra kerülnek feldolgozásra:

 • Technikai cookie-k: Ezek a sütik a weboldalunk technikai működésének és alapvető funkcióinak biztosításához szükségesek. Az ilyen típusú cookie-kat például arra használják, hogy fenntartsák az Ön beállításait, miközben Ön a weboldalunkon navigál; vagy biztosíthatják, hogy a fontos információk a munkamenet során megmaradjanak (pl. bejelentkezés, bevásárlókosár).
 • Statisztikai cookie-k: Ezek a cookie-k segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldalunkkal, azáltal, hogy csak anonim módon gyűjtenek és elemeznek információkat. Így értékes betekintést nyerünk mind a weboldal, mind a termékeink és szolgáltatásaink optimalizálásához.
 • Marketing cookie-k: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy elemezzük a weboldalunk használati viselkedését. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy célzott promóciós és marketingtevékenységeket nyújtsunk Önnek a weboldalunkon.

 

4.1.3    AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Az Ön cookie-adatainak feldolgozásának jogalapja a következő:

 • Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1./a): Az Ön cookie-adatainak a fent említett célokból történő feldolgozásához az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük be, amikor Ön először lép be a weboldalunkra. Ez alól csak azok a cookie-k képeznek kivételt, amelyek feltétlenül szükségesek weboldalunk és az ott kínált szolgáltatások használatához.

 

4.1.4    ADATMEGŐRZÉS ÉS TÖRLÉS

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK A tárolási időtől függően a cookie-kat munkamenet és állandó cookie-kra osztjuk. A munkamenet-sütik olyan információkat tárolnak, amelyeket a böngésző aktuális munkamenete alatt használnak. Ezek a cookie-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Az Ön eszközén nem marad semmilyen információ. A tartós sütik a weboldal két látogatása között tárolják az információkat. Ezen információk alapján Önt a következő látogatásakor visszatérő látogatóként ismerik fel, és a weboldal ennek megfelelően reagál. A tartós cookie-k élettartamát a cookie-k szolgáltatója határozza meg. Részletes információkért kérjük, nézze át a cookie-beállításokat.

Webböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az általában ne tároljon cookie-kat az eszközén, vagy úgy, hogy minden egyes látogatáskor megkérdezzük, hogy elfogadja-e a sütik használatát. A már tárolt cookie-kat bármikor törölheti. Ennek módját a böngészője Súgó részében találja meg. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a cookie-k általános kikapcsolása a weboldalunk működésének korlátozásához vezethet.

 

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK

Személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha ez az adatkezelés céljának teljesítéséhez vagy jogi vagy egyéb kötelezettségeinknek, például hivatalos megkereséseknek vagy bírósági határozatoknak való megfeleléshez szükséges. Ez különösen a következő címzettek részére történő továbbításra vonatkozik:

 • ügyfeleink, akik megbízást adtak nekünk nyitott pozíció betöltésére, tesztvizsgálatokra, 360 fokos értékelésre, management auditra, …;
 • HILL International GmbH, FN 260531 i, mint a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozó a weblapunkon keresztül megpályázott állások esetén;
 • az adatbázis szerverünket üzemeltető cég. Természetesen kifejezetten nem továbbítunk semmilyen adatot a szerverüzemeltetőnek, de az elméleti adathozzáférési lehetőség nem kizárható.
  www.netpeople.hu, nGroup Kft., Cím: 1134 Budapest, Lehel utca 9. A ép. II/3.

 

 

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA

Harmadik országokba nem továbbítunk adatokat, kivéve egyes Cookie-adatokat, (lásd a Cookie résznél). Minden kezelt adat EU-s, azon belül magyarországi szerveren található.

 

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ön önállóan dönt személyes adatainak felhasználásáról. Az alábbi pontok szerinti jogai gyakorlásához a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül fordulhat hozzánk. Az adatvédelemmel kapcsolatos általános kérdésekkel az office.budapest@hill-international.com címen érhet el minket.

 

7.1     A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor a jövőre nézve visszavonja. Többek között a Cookie-beállítások újbóli megnyitásával lehetősége van arra, hogy a weboldalunkon található cookie-k használatához adott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

 

7.2     TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy kezelik-e az Önre vonatkozó személyes adatokat, valamint részletesebb tájékoztatást kapjon ezekről az adatokról. Ez a részletesebb tájékoztatás többek között az adatkezelés céljaira, az adatkategóriákra, a lehetséges címzettekre vagy a megőrzési időszakra vonatkozik.

 

7.3     HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni. Ha az általunk feldolgozott adatok nem helytállóak, azonnal frissítjük azokat, és erről tájékoztatjuk Önt.

 

7.4    TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ha nem kívánja, hogy személyes adatait tovább kezeljük, kérjük, hogy erről tájékoztasson minket. Az adatokat természetesen azonnal töröljük, és erről tájékoztatjuk Önt. Ha a törlésnek nyomós jogi okai vannak, azonnal értesítjük Önt. A törlés után, a törlés tényének bizonyításához megőrizzük az ön nevét és azt kommunikációs csatorna azonosítót (tehát e-mail cím vagy telefonszám), amin keresztül Ön a törlést kezdeményezte.

 

7.5     AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatai feldolgozásának korlátozását a következő esetekben:

 • a 6.3. pont szerinti helyesbítés iránti kérelem esetén, ha Ön ezt kívánja;
 • ha Ön úgy véli, hogy az adatfeldolgozás jogellenes, de ellenzi az adatok törlését;
 • ha az adatokra jogi igényekkel kapcsolatban van szüksége; vagy
 • ha a 6.7. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

7.6    AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra, hogy személyes adatait közvetlenül tőlünk egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérjük vegye figyelembe, hogy Magyarországon jelenleg nincs szabvány az álláskeresési adatok továbbítására, így ez az elméleti lehetőség a gyakorlatban egyelőre nem elérhető.

 

7.7     KIFOGÁSOLÁSI JOG

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Kérjük tiltakozását ide címezze: azekas Zsolt, Ügyvezető Igazgató, zsolt.fazekas@hill-international.com

 

7.8    FELLEBBEZÉSI JOG

Önnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az alkalmazandó jogot, különösen a GDPR-t. Az adatvédelmi hatósághoz főszabály szerint a szokásos lakóhelyén vagy munkahelyén, illetve vállalatunk székhelyén fordulhat.

 

A Magyarországon illetékes helyi adatvédelmi hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:       +36 (1) 391-1400

Fax:               +36 (1) 391-1410

honlap:         http://www.naih.hu

e-mail:         ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Budapest, 2023. július 27.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató előző változata 2018. május hó 1-én lépett hatályba.

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése PDF-ben