Assessment Centre & Hearings

Zapewne zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób możesz zdobyć wymierną wiedzę na temat kompetencji, potencjału, mocnych stron i obszarów rozwojowych swoich pracowników - aby jeszcze lepiej rozwijać swoich ludzi i swój zespół oraz odkryć ukryte skarby. A może od dłuższego czasu próbujesz dowiedzieć się, który talent z puli najlepszych jest najbardziej odpowiedni? Czy chcesz uzasadnić decyzje podejmowane w procesie rekrutacji?


W HILL International poprowadzimy Cię do odpowiedzi w sposób metodyczny.

PROCES

Wspólne projektowanie procesu
 • Wyjaśnienie celów oceny zintegrowanej lub badania: rozwój wewnętrzny? selekcja kandydatów zewnętrznych? Zmiana strategii?
 • Określenie otoczenia: ocena indywidualna lub grupowa, sesje wyjaśniające
 • Ustalenie i zdefiniowanie istotnych kompetencji docelowych
Budowanie zaufania i zaangażowania
 • Informowanie zaangażowanych pracowników o cel i proces
 • Spotkanie inicjujące - szczególnie w przypadku wydarzeń wewnętrznych
Badanie i analiza potencjałów
 • z wykorzystaniem Analizy Kompetencji HILL®
 • Przeprowadzanie pogłębionych ustrukturyzowanych wywiadów
 • Ćwiczenia grupowe & dyskusje, prezentacje, ćwiczenia indywidualne
 • Odgrywanie ról, studium przypadku, ocena 360 stopni itp. (na życzenie)
Wyniki & rekomendacje
 • Przygotowanie indywidualnych lub grupowych raportów
 • Przedstawianie wyników decydentom
 • Informacja zwrotna dla pracowników (na życzenie)
 • Opracowywanie planów rozwojowych

TWOJE KORZYŚCI

 • Jasna ocena docelowych/rzeczywistych kompetencji, określenie potencjału i obszarów rozwojowych (potencjalnych) pracowników i zespołów, szczególnie w zakresie umiejętności miękkich, dzięki wydajnemu, obiektywnemu i standaryzowanemu narzędziu
 • Konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju pracowników oraz wydajnych i efektywnych zespołów
 • Rozwój i wzmacnianie kluczowych pracowników z uwzględnieniem przyszłych wyzwań Twojej organizacji
 • Impuls do docenienia i rozwoju oraz promowania kultury korporacyjnej