Newplacement

Każdy koniec jest nowym początkiem: jeśli odszedłeś z pracy lub ją straciłeś, otwierają się przed Tobą nowe możliwości. Na przykład możesz rozważyć całkowite przekwalifikowanie się, by rozpocząć wszystko od początku w firmie, która odpowiada Ci swoją kulturą oraz wartościami – i oferuje możliwości rozwoju, których potrzebujesz. W HILL International pomagamy Ci podjąć ten krok w karierze w zgodzie z Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościami i doświadczeniem.

THE MODULES

Doradztwo zawodowe obejmujące Analizę Kompetencji HILL®.
 • Analiza wyników wraz ze wskazaniem kolejnych optymalnych kroków na ścieżce rozwoju osobistego i zawodowego
 • Nauka emocjonalnego i psychicznego radzenia sobie z doświadczeniem utraty pracy
 • Wypracowanie strategii dla optymalnego wykorzystania swoich mocnych stron
 • Odblokowanie ukrytego wcześniej potencjału osobistego
 • Rozważenie profesjonalnego przekwalifikowania się z ewentualną zmianą lokalizacji
 • Świadomość Twoich osobistych wartości i oczekiwań
Doradztwo w procesie poszukiwania pracy
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, obecność w mediach społecznościowych): ogólnie oraz w odniesieniu do konkretnych ofert i ogłoszeń o pracę
 • Wskazówki, jak się zaprezentować, by wyróżnić się z rzeszy kandydatów,  jak przedstawić swoje kompetencje, by wywołać niezatarte wrażenie
 • Wsparcie w badaniach rynku pracy
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: wskazówki, porady i szkolenia dotyczące konkretnych scenariuszy rozmów wraz z symulacją różnych sytuacji
 • Przygotowanie do konkretnej rozmowy kwalifikacyjnej lub przesłuchania
 • Rekomendacje dotyczące negocjacji kontraktowych i płacowych
Coaching kariery
 • Możliwość dyskusji z naszymi profesjonalistami
 • Wyjaśnienie kwestii dotyczących Twojego rozwoju zawodowego i procesu zmian
 • Wsparcie przy ewentualnym przekwalifikowaniu się
 • Wsparcie w realizacji Twoich planów zawodowych

   

Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie poszukiwania pracy
 • Opracowanie indywidualnych strategii dostępu do rynku (również na ukrytym rynku pracy)
 • Nawiązanie nowych kontaktów i rozbudowa własnej profesjonalnej sieci
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych (krajowych i międzynarodowych)
 • Coaching, doradztwo i wsparcie – nawet na etapie podpisywania umowy
 • Onboarding i okres próbny

TWOJE KORZYŚCI

 • Indywidualne doradztwo dostosowane do Twojej sytuacji i Twoich potrzeb
 • Współpraca oparta na zaufaniu i partnerstwie
 • Obiektywna analiza możliwości i potencjału
 • Dostęp do kompetencji i sieci konsultantów HILL International, w tym ich dogłębnej znajomości otwartego i ukrytego rynku pracy
 • Optymalizacja Twoich szans na rynku pracy dzięki odpowiedniemu wyglądowi i odpowiedniej strategii