Assessment centre & hearings

Zapewne zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób możesz zdobyć wymierną wiedzę na temat kompetencji, potencjału, mocnych stron i obszarów rozwojowych swoich pracowników - aby jeszcze lepiej rozwijać swoich ludzi i swój zespół oraz odkryć ukryte skarby. A może od dłuższego czasu próbujesz dowiedzieć się, który talent z puli najlepszych jest najbardziej odpowiedni? Czy chcesz uzasadnić decyzje podejmowane w procesie rekrutacji?


W HILL International poprowadzimy Cię do odpowiedzi w sposób metodyczny.

PROCES

Wspólne projektowanie procesu
 • Wyjaśnienie celów oceny zintegrowanej lub badania: rozwój wewnętrzny? selekcja kandydatów zewnętrznych? Zmiana strategii?
 • Określenie otoczenia: ocena indywidualna lub grupowa, sesje wyjaśniające
 • Ustalenie i zdefiniowanie istotnych kompetencji docelowych
Budowanie zaufania i zaangażowania
 • Informowanie zaangażowanych pracowników o cel i procesie
 • Spotkanie inicjujące - szczególnie w przypadku wydarzeń wewnętrznych
Badanie i analiza potencjałów
 • z wykorzystaniem Analizy Kompetencji HILL®
 • Przeprowadzanie pogłębionych ustrukturyzowanych wywiadów
 • Ćwiczenia grupowe & dyskusje, prezentacje, ćwiczenia indywidualne
 • Odgrywanie ról, studium przypadku, ocena 360 stopni itp. (na życzenie)
Wyniki & rekomendacje
 • Przygotowanie indywidualnych lub grupowych raportów
 • Przedstawianie wyników decydentom
 • Informacja zwrotna dla pracowników (na życzenie)
 • Opracowywanie planów rozwojowych

Korzyści

 • Jasne odpowiedzi na temat docelowych/aktualnych kompetencji, potencjałów i obszarów rozwoju (potencjalnych) pracowników i zespołów, szczególnie w zakresie kompetencji miękkich - dzięki skutecznemu, obiektywnemu i wystandaryzowanemu narzędziu.
 • Konkretne rekomendacje dla rozwoju pracowników oraz wydajnych i efektywnych zespołów
 • Rozwój i wzmocnienie kluczowych graczy z ukierunkowaniem na przyszłe wyzwania organizacji
 • Impuls dla kultury korporacyjnej zorientowanej na docenianie i rozwój [i] promocję