Competence & Management Audit

Zewnętrzne i wewnętrzne decyzje personalne mają trwałe znaczenie, dlatego nie należy ich podejmować pochopnie. Aby uniknąć awansowania niewłaściwych osób i związanych z tym złych inwestycji, ważne jest, aby polegać na pracownikach, którzy są nie tylko przekonujący zawodowo, ale także pasują do danej kultury korporacyjnej ze względu na swoją osobowość. Na podstawie HILL Competence Analysis i opcjonalnych wywiadów pogłębionych oceniamy przydatność kandydatów, aby ułatwić podejmowanie decyzji personalnych.

PROCES

Analiza obecnej sytuacji
 • Określenie celów audytu (zgodnie z Twoimi planami strategicznymi)
 • Określenie kluczowych kompetencji docelowych
Audyt
 • Przeprowadzenie HILL Competence Analysis®
 • Szczegółowe, częściowo ustrukturyzowane wywiady osobiste
 • Narzędzia takie jak odgrywanie role play, case study, ocena 360 stopni itp. (na życzenie)
Wynik
 • Przygotowanie raportu: indywidualne lub grupowe
 • Prezentacja wyników osobom podejmującym decyzje
 • Formułowanie planów rozwojowych
 • Informacja zwrotna skierowana do pracowników (na życzenie)

TWOJE KORZYŚCI

 • Uniknięcie błędnych wyborów i związanych z tym kosztów
 • Identyfikacja potencjałów i systemów wartości obecnych i przyszłych pracowników
 • Zapewnienie optymalnego dopasowania kandydatów do firmy
 • Uzyskanie solidnych podstaw do obiektywnych i kompetentnych decyzji personalnych
 • Zwiększenie produktywności w firmie dzięki optymalnemu umiejscowieniu pracowników