Sales Force Check

Jak mogę dopasować mój zespół sprzedażowy do przyszłych wyzwań w sprzedaży i do potrzeb klienta? W jaki sposób mogę uzyskać neutralną informację zwrotną na temat mocnych stron, ale także obszarów i dziedzin rozwoju, zarówno indywidualnych, jak i zespołu sprzedażowego? Kto może mnie wesprzeć w identyfikacji potencjału i rozwoju mojego zespołu sprzedaży? Jakie narzędzie wspiera mnie w budowaniu silnego zespołu sprzedażowego w zakresie analizy stylu sprzedaży, mapowania talentów, awansów, decyzji rekrutacyjnych?

PROCES

Shaping the future
 • Analiza strategii i celów firmy
 • Opracowanie strategię sprzedaży
 • Określenie celów
 • Tworzenie i definiowanie podstawowych kompetencji
Budowanie zaufania i zaangażowanie
 • Informowanie zainteresowanych pracowników o celu, procesie i zadaniach
 • Integracja z korporacyjną i sprzedażową strategią
 • Opcjonalnie: Impreza otwierająca
Identyfikacja i analiza potencjału
 • Wykorzystanie analizy kompetencji HILL
 • Przeprowadzanie pogłębionych ustrukturyzowanych wywiadów
 • Zastosowanie dodatkowych metod w razie potrzeby (odgrywanie ról, studium przypadku, ocena 360 stopni)
Wyniki & rekomendacje
 • Przygotowanie raportów indywidualnych i/lub grupowych oraz raportów porównawczych
 • Prezentacja wyników decydentom
 • Opcjonalnie: informacja zwrotna dla pracowników
 • Opracowanie planów rozwojowych

Korzyści

 • Rozpoznajesz i identyfikujesz swoje talenty sprzedażowe i kluczowych ludzi, koncentrując się na przyszłych potrzebach Twojej firmy lub strategii sprzedaży.
 • Otrzymujeszo jasne odpowiedzi dotyczące obsady i rozwoju potencjalnych pracowników sprzedaży
 • Wzmacniasz zaangażowanie w swoją firmę i strategię sprzedaży poprzez aktywny udział swoich pracowników.
 • Otrzymujesz konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju Twoich sił sprzedaży
 • Określasz styl sprzedaży, potencjał sprzedażowy oraz potrzeby rozwojowe swoich handlowców.
 • Tworzysz w ten sposób podstawę dla trwałego sukcesu swojej firmy.